Transplant Library veritabanı’na 2015 yılında abone olunmuş olup, Üniversitemizin erişimine açılmış durumdadır.

Erisim adresi: http://www.transplantlibrary.com

The Transplant Library database provides easy access to all high quality, evidence-based publications on all of aspects of organ transplantation

Tıp (Organ nakli, cerrahi) alanında kanıta dayalı yüksek kalitede bilgiye tam metin erişim sağlar.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
https://www.facebook.com/basunivkut
https://twitter.com/basunivkut
https://baskentkutuphane.wordpress.com/

İletişim
Çiğdem KÖKSAL
ckoksal@baskent.edu.tr
0312 2466666 / 3047
Gözde YALÇIN
gyalcin@baskent.edu.tr
0312 2466666 / 3047
Merve YENER
myener@baskent.edu.tr
0312 2466666 / 3047

Jaypee Digital ve CEJD e- dergi veritabanları 04 Ocak 2015 tarihine kadar Üniversitemize deneme erişimine açılmıştır.

Erisim adresi: http://www.jaypeedigital.com/

Jaypee veritabanı; Tıp ve Sağlık Bilimleri, Dişçilik ve Hemşirelik ile ilgili Akademik kitapları, öğrenciler için ders kitaplarını ve cerrahi girişim videolarını içeren bir e-platformdur.

Jaypee Digital Sağlık Bilimleri Kütüphanesi
Hekimler, Akademisyenler ve Tıp Öğrencileri için Dijital Kütüphane

• Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik alanında elektronik kaynak veritabanı
• Referans Kitapları, Ders Kitapları, Ademik Dergiler ve Videolar
• Farklı kaynaklar, tek platform, doğrudan erişim
• Toplam 2.000’den fazla e-kitap, 35 e-dergi, 2.900’den fazla video
• 550’den fazla ders kitabı (text book), 1.350’den fazla referans kitabı

CEJD e- dergi veritabanı erisim adresi: http://en.oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CEJF

’Çin’de yayımlanan İngilizce akademik e-dergi veritabanı 300 civarında akademik e-dergi Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Tıp, Ziraat, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Hukuk, Tarih, Edebiyat ve Eğitim alanlarında e-dergileri içermektedir.